@Digitaal Olens Fotoarchief: Van Opstal André - Laenen Jos

Welkom

Welkom op de website van Ansfridiana. De naam is een knipoog naar gouwgraaf Ansfried die rond het jaar 1000 onder meer heer was van Westerlo, Olen en andere dorpen in de Zuiderkempen. Hij had elders nog vele bezittingen en was één van de voornaamste edellieden van zijn tijd. Vermoedelijk was Ansfried graaf van de gouw Rijen, dat een voorloper was van het markgraafschap Antwerpen. De edelman stond bekend vanwege zijn rechtvaardig optreden tegenover zijn onderdanen. In de tweede helft van zijn leven ruilde hij het wereldlijke leven in voor een geestelijk ambt en werd bisschop van Utrecht. In de hoedanigheid van bisschop schonk hij zijn familiaal patrimonium in de gouw Rijen aan de kerk van Utrecht waartoe de voorschreven dorpen tot aan het begin van de zeventiende eeuw behoorden.

Het eerste overzicht van de geschiedenis van Westerlo (als inventaris van het familiearchief van Merode-Westerlo betreffende het ‘Land van Westerlo’) droeg de naam 'Ansfridiana'. Ook is Ansfried de naam van de Heemkundige Kring Westerlo dat ook het Streekmuseum van de Zuiderkempen te Oevel beheert. Deze website beperkt zich ook niet tot het vroegere Land van Westerlo, maar focust zich op de Zuiderkempen dat vermoedelijk ook onder het gezag van Ansfried als graaf van Rijen stond.

De doelstelling van deze website is om in de eerste plaats prosopografische (persoonlijke) gegevens te ontsluiten van vroegere inwoners van de Zuiderkempen. Die gegevens zijn op dit moment moeilijk toegankelijk. Door ze via deze weg aan te bieden aan het publiek hopen we dat ze tot profijt kunnen zijn voor eenieder die in die gegevens interesse zou hebben, bijvoorbeeld voor genealogisch onderzoek.